Wittusen og Jensen

Byggeår: 2011 - 2012
Bygningstype: Kontor / lager
Areal: 10 163 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Fuglesangen Næringspark AS