Ulvenveien 111

Byggeår: 2011 - 2011
Bygningstype: Kontorer
OBAs oppgave: Byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Fabritius Eiendom