Østre Rosten 6

Byggeår: 2012 -
Bygningstype: Kontor / verksted / butikk
Areal: 19 411 m2
OBAs oppgave: Prosjektledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Østre Rosten 6 AS