Østre Aker vei 24B

Byggeår: 2012 -
Bygningstype: Kontor / produksjon
Areal: 3 400 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Østre Aker vei 24 B