TNT - Lillestrøm

Byggeår: 2007 - 2008
Bygningstype: Kontor / lager
Areal: 6 139 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Leiraveien 13 AS