Sport 1 byggetrinn 2 - Kløfta

Byggeår: 2010 - 2011
Bygningstype: Lager
Areal: 5 093 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Ullensaker Prosjekt AS