Olav V's gt. 4

Ombygging av kontorer i Olav V's gt.
Byggeår: 2001 - 2003
Bygningstype: Kontorer
Areal: 6 500 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Oslo Kommune Kontorbedriften