Nordisk Express / Freja - Fjellbo

Byggeår: 2008 - 2009
Bygningstype: Kontor / lager
Areal: 10 840 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Necko Eiendom AS