Malorama - Kløfta

Byggeår: 2010 - 2011
Bygningstype: Kontor / butikk / lager
Areal: 11 488 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Ullensaker Invest AS