Langerud Sykehjem

OBA har stått for prosjekt- og byggeledelse i forbindelse med ombygging av Langerud Sykehjem.
Byggeår: 2006 - 2008
Bygningstype: Sykehjem (ombygging)
Areal: 14 227 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo kommune