Grønlandsleiret 30

Totalrehabilitering og delvis ombygging til kontorer i bevaringsverdig bebyggelse fra rundt 1890.
Byggeår: 2005
Bygningstype: Kontorer (rehab /ombygging)
Areal: 660 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Kultur og Kontorbygg Oslo KF