Fritjof Nansenspl. 3

Ombygging av kontorer i Fritjof Nansens plass 3 som er et bevaringsverdig bygg.

Byggeår: 2001 - 2003
Bygningstype: Kontorer
Areal: 1 900 m2
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Oslo Kommune Kontorbedriften