Etterstadkroken 5

Bygging av 8 boligblokker på Etterstad.

Byggeår: 2000
Bygningstype: 8 boligblokker
Areal: 357 leil.
OBAs oppgave: Byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Pecunia