Borggården - Oslo Rådhus

Byggeår: 2009 - 2010
Bygningstype: P-kjeller / utvendige dekker
OBAs oppgave: Prosjekt- og byggeledelse
Byggherre / oppdragsgiver: Oslo Kommune