Byggeadministrasjon

Oslo ByggeAdministrasjon AS ble stiftet i 1996.

OBA leverer alle typer tjenester innenfor området prosjektledelse og byggeledelse.

Våre oppdragsgivere er offentlige og private flergangs og engangs byggherrer i Oslo og Akershus.

Oslo Byggeadministasjons medarbeidere har lang erfaring fra byggebransjen med gode og varierte oppdrag - med bakgrunn både som rådgivende ingeniør og lengre praksis fra entreprenørbransjen.

Vårt prosjektverktøy er stadig under utvikling og er blitt forbedret gjennom flere år med sikte på optimale og resultatorienterte løsninger. Vi er derfor godt rustet til å ivareta byggherrens interesser og behov i de fleste sammenhenger.


Bedriften tilbyr følgende tjenester:

  • Prosjektledelse med HMS-ansvar
  • Prosjektutvikling
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Byggeplasskontroll/kvalitetssikring/HMS-oppfølging
  • Kontraktsrådgivning
  • Kostnadsvurderinger 

Vi besitter i tillegg bred kompetanse på utvikling av kvalitetssikringssystemer og på gjennomføring av kvalitetssikring på byggeplasser. Vi påser at det ansvaret som påhviler byggherren i forhold til byggherreforkriften blir ivaretatt.

 

Vi har også medvirket i utviklingsarbeidet med nye kontraktsstandarder for bransjen og besitter god kompetanse på etablering og oppfølging av entreprenør- og rådgiverkontrakter.

 

Blant våre større oppdragsgivere har vi i en årrekke hatt flere oppdrag for utbyggingsselskaper som Linstow Eiendom, KLP Eiendom, Fabritius Eiendom, Pecunia, Oslo Kommune v/ Kultur og Kontorbygg Oslo, Boligbygg Oslo og Omsorg Oslo.