Byggeledelse

Byggeleder skal på vegne av prosjektleder utføre nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen og han skal:

  • foreta stikkprøvekontroller av utførelse
  • overvåke og foreta stikkprøvekontroller av HMS-arbeidet
  • vurdere fremdriften opp mot kontrakt
  • ta stilling til og attestere endringsarbeider
  • gå kontroll- og ferdigbefaringer
  • lede byggemøter

Det forutsettes at han deltar på nødvendige møter og befaringer relatert sine oppgaver.

Byggeleder vil ofte også bekle rollen som koordinator for utførelse (KU) i hht byggherreforskriften:

Koordinatoren er prosjektleders forlengede arm og skal på hans vegne påse at HMS-planen etterleves på byggeplassen. Arbeidet gjennomføres som stikkprøvekontroll.

Koordinatoren er også ansvarlig for å påse at entreprenøren supplerer HMS-planen som forutsatt og at det samlede dokument fremstår som komplett og entydig.

Kontakt oss om byggeledelse